Historia

Historia

Ekenäs historia sträcker sig ända till 1500-talet, då kungen av Sverige, Gustav Vasa gav stadsrättigheter till en liten fiskarby år 1546, under samma tider som för Helsingfors. År 2009 förenades Ekenäs med Karis stad och Pojo kommun och bildade Raseborg stad. Raseborgs administration ligger i Ekenäs centrum, som med förorter/omnejd är det folktätaste området i Raseborg med kring 15.000 invånare. Dagens Ekenäs är en idyllisk småstad, som erbjuder en mångfald av möjligheter för lokala företagare samt för inhemsk och utländsk turism.

Ekenäs på 1890-talet.

Bild: Museiverket (HK19780429:44)

Knipnäs fina centralbyggnad blev färdigt byggd som sjukhus år 1935 och har under sina nästan hundra år haft en mångsidig medicinsk historia. Fram till år 1996 fungerade Knipnäs som sjukhus inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. I början av 2000-talet köpte Ekenäs stad byggnaden med landområden och lokalerna togs i bruk av Axxell Utbildning Ab. Axxell är en av de största svenskspråkiga läroinrättningar som erbjuder yrkesutbildning i Finland, och dess administrativa utrymmen huserar fortfarande i Knipnäs.

Historien bakom Knipnäs logotyp

Den ståtliga fastighetens fasad kommer i sin rätt i den grönskande parkomgivningen. Ekarna i logon påminner även om hemortens namn, som också är återgivet i skrift för att uppmärksamma ortens svenskspråkiga karaktär. Fåglarnas flykt återspeglar den mänskliga förmågan att anpassa sig och förflytta sig till nya orter och att hitta hem, samt Knipnäs egen hemadress, Fågelsången 1. Varmt välkommen till historiska Knipnäs!

Rulla till toppen